Pinkstermarkt in Leek, rechtsachter op de foto de steile wand race.
V.l.n.r.: Marten Krook, Gerard Tanis, Reint Schuil, Henk Bandringa, Jan Bles en Harrie Kobes.
Piet de Haan en Gerda Deelstra achter de bar.


Voor de bar: Fraukje van der Lei (?), Gerda Deelstra en Harrie Kobes.
Achter de bar: Roelof Eringa.
 

DE SCHOONMAAKPLOEG

Piet de Haan en Jannes Rodenboog aan de schoonmaak.

IJSSPEEDWAY ASSEN

Foto`s van de finale kampioenschappen ijsspeedway op de kunstijsbaan in Assen.
We zijn rond 1978, 1979 een paar jaar achtereen met de soos daarheen geweest. IJskoud , zitten in de buitenlucht.
Henk Berghuis is sinds toen ieder jaar daar heen geweest. De laatste paar jaar gaat Roelof Eringa samen met hem daarheen.
Afgelopen keer, 8 maart 2008, is Jan Oosterhof ook weer mee geweest.
Volgend jaar is het 30 jaar geleden dat we met elkaar daarheen gingen. Het lijkt me een leuk idee om dan als reunie daar weer met z`n allen heen te gaan.

FILM IJSSPEEDWAY

 


Vooraan: Henk Bandringa.
Daarachter v.l.n.r.: Harrie Kobes, Jan Oosterhof, Siebe de Haan, Henk en Els Berghuis.
Achteraan, nog net te zien: Roel Kloosterman, Geertje Feenstra, Marten Krook.

Voorste rij: Siebe, Els en Jannie Holman.
2e rij: Geertje, Marten, Gerard Tanis en Helma Voorburg.
Achteraan Tinie Eringa, Roelof Spoelman.

Gerard en Helma, Tinie Eringa en Roelof en Tjitske Spoelman.

Vooraan: Harrie Kobes. Daarachter, helemaal links Klaas van der Lei?, Gjalt Terpstra, dan ?????,
Jannie Terpstra (toen nog Hummel), en Siebe de Haan.
Achteraan met bivakmuts: Roel Kloosterman.

FOTO`s UIT 1979

 

VOETBAL

We hebben ook een voetbalwedstrijd gehad tussen de soos DE KOEGANG op de Veldstreek en VRACCO VRACINHA. Wat de eindstand was weet ik niet meer. De foto`s zijn helaas erg slecht.


HET TEAM VAN DE KOEGANG

HET TEAM VAN VRACCO VRACINHA

DE KEEPER: Harrie Kobes.

 

AFFICHES

De affiches hieronder werden opgehangen in het dorp en als flyers bij de lagere scholen uitgedeeld.

BESTUUR

In 2007/2008 krijgt Henry Schuil, zoon van Reint Schuil en Tinie Bandringa , op De HAMRIK in Groningen les in metaal en elektro van Roelof Eringa. Tijdens een gesprek op de ouderavond bleek dat Tinie nog foto`s en een notitieboekje van de soostijd had bewaart. Dit tot grote verassing van Reint.
In dit boekje zaten ook de flyers die hierboven staan.

Reint Schuil bezig met het maken van een affiche.
 
Enkele bladzijden uit het boekje staan hier onder.

Van het bezoek aan de Chinees in Assen herinner ik mij dat we daar niet gegeten hebben. We zaten daar allemaal mooi aan een lange tafel. Maar de Chinees wilde eerst geld zien voor er eten geserveerd werdt.
Daarmee gingen wij niet akkoord. En zijn vertrokken.
Waar we toen wel gegeten hebben weet ik niet meer. Ik denk bij een cafetaria.
Er is ook geprobeerd subsidie te krijgen van de gemeente voor de activiteiten die de soos organiseerde.
Hieronder zie je een opzet voor de brief naar de gemeenteraad.
Daarin een berekening van het aantal bezoekers.


  
HOME ERINGARODEN

DE SOOS
HOME

OPTOCHT
KONINGINNEDAG 1974
OPTOCHT
KONINGINNEDAG 1979
FOTO`S ALLERLEI
schoonmaakploeg
ijsspeedway
voetbal

affiches
bestuur

 

KLIK HIER VOOR
E-MAIL

JEUGDSOOS "VRACCO VRACINHA"
-----FOTO`s ALLERLEI-----