In 1979 was er weer een optocht. En de soos deed weer mee met een "zigeunerwagen".


Voor vertrek op het schoolplein.
 
 
 
 
 
 
Jan Oosterhof brengt de groet aan het koningklijk paar.
 
 
 
 
Onder:
De jury vond de dode kippen aan de wagen niet zo `n succes.

Marten Krook, Tjeerd Posthumus en Henry Schuil (v.l.n.r.).
In de wagen:
Harrie Kobus en Luuk Louwes.
Op de voorgrond:
Henk van Roon, Jan Oosterhof
en Henk Berghuis.

V.l.n.r.: Henk Berghuis, Tjeerd Posthumus (rug),Siebe de Haan, Melle Heijs,
Harrie Kobus, Jan Oosterhof en Luuk Louwes.

Melle Heijs, Siebe de Haan, Jan Oosterhof en Tjeert Posthumus.

Henry Schuil en Luuk Louwes.
Boven:
Links Henk Berghuis op de pot voor het jeugdgebouw. Rechts
Maarten Krook.
 
 
 
Hiernaast:
Jan Oosterhof, Tjeerd Posthumus
en Siebe de Haan.

 
Onder:
Henk van Roon.

Wil je reageren, heb je nog foto`s of verhalen uit de soostijd???
Mail naar Roelof Eringa.

HOME ERINGARODEN
DE SOOS
HOME
OPTOCHT
KONINGINNEDAG 1974
OPTOCHT
KONINGINNEDAG 1979
FOTO`S ALLERLEI

E-MAIL:

roelof@eringaroden

JEUGDSOOS "VRACCO VRACINHA"
Koninginnedag 1979